Епархија жичка

Snow
Forest
Mountains
Mountains
Mountains

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ЖИЧКА

Азбука Православља

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСавремена наставна средства, од којих је већина повезана са електронским учењем, мотивишу ученике за активније учествовање у васпитно – образовном процесу, подстичу концентрацију, подижу ниво разумевања образовних садржаја и запамћивање, обезбеђују брже и квалитетније остваривање циљева и задатака наставе сваког предмета, омогућавају  модернизацију и динамизирање метода и облика рада, повезивање наученог са животном праксом, као и усклађивање образовних садржаја с претходним знањем, потребама и интресовањима ученика.

Сајт Православна веронаука за основне школе Републике Српске (www.vjeronauka.net) покренут је као интерактивна допуна часовима православне веронауке и помоћ вероучитељима у раду. Посебан циљ сајта је да се укључе ученици и искажу креативност, а да то буде за њих извор знања и додатни час веронауке на савремени начин. Жеља уредника сајта је и да окупи што више вероучитеља који би објављивали свој материјал и  кроз размену материјала и идеја помагали једни другима у раду.

Вероучитељу и ученицима верске наставе Основне школе „Академик Миленко Шушић“ у Гучи сајт је помогао у припремању зидног плаката Азбука православља. Ученици у издвојеним одељењима школе у селима Турица, Тијање, Горња Краварица и Рти, на часовима утврђивања градива или у оквиру домаћег рада, исказали су креативност у припремању  плаката за своје учионице. Користећи хамер, маказе, лепак и дрвене бојице, одштампана слова са сајта повезана су у азбуку, а ученицима верске наставе ово наставно средство наставу је учинило привлачнијом и ефикаснијом.

Савремена наставна средства: Додатни час веронауке
Марина Луковић, Просветни преглед, 10.12.2015.
додатак: Педагошка пракса

Contact Us