Многобрижност удаљује од Бога

List 1 List 1 List 1 List 1