Лист Храм бр. 50; Иво Андрић о Његошу, Косову и Црној Гори (Подсетник за једно актуелно стање)