Божићни благослов живота и савремено огрешење о њега