Епархија жичка

Snow
Forest
Mountains
Mountains
Mountains

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ЖИЧКА

Тематска изложба и угледни час Верске наставе и Биологије

Веронаука у школи данас, све више мора да прати редакције у начину извођења наставе које примењују и сви остали предмети. Нове тенденције у раду са децом, подразумевају да наставник и вероучитељ приближе свој предмет ученику тако да он може са њима заједнички да истражује и савлада нова сазнања. Од вероучитеља зависи које ће иновативне методе применити у настави, а опет да буду прилагођене узрасту ученика и да прате плaн и програм предмета.

 

Пред наступајући празник Васкрсења Господњег, многи примењују креативне облике радионица, где у сарадњи са другим предметима израђују васкршње мотиве у духу православне традиције и излажу их у учионици,  холу школе или на неким конкурсима и манифестацијама. Данас у ОШ „Ђура Јакшић“ у Конареву, изведен је корелацијски угледни час Биологије и Веронауке, а на тему „РАЗВОЈНИ ПУТ ЖИВОТА ПРЕКО ЈАЈЕТА И СИМБОЛИКА ЈАЈЕТА У ВАСКРСУ“. Овом часу је претходила велика изложба постављена у холу школе, где је на несвакидашњи начин приказан развојни ток живота на земљи преко јајета, од праисторије до данас. Вероучитељ и наставник Биологије, су подстакнути ситуацијом која ова два предмета доводи у супростављање, а односи се  на почетак стварања света и настанак врста. Кроз ову изложбу вероучитељ и ученици су изразили, све заједничке споне и истоветности Шестоднева и еволуцијеске теорије о настанку живота.

Завршни део изложбе је представљен експонатом везаним за васкршњу симболику јајета и нови вечни живот који је наставак на читаву генезу живота на земљи. Кроз угледни час који подржава ову тему, наставник биологије и вероучитељ су преко великог паноа направили поређење библијског описа стварања света кроз шест дана и научног историјског осврта на периоде у праисторији до кенозоика. Ученици су представљали дане у Шестодневу и упоређивали их са истим процесом развоја живота у различитим етапама земљине историје. Потом су два ученика представили симболику Васкршњег јајета према предању везаног за Марију Магдалину и њене посете Тиберију.

У другом делу часа размотрили су које су животињске врсте наставиле размножавање на земљи преко јајета. Кроз две радионице у групама ученици су имали таблу са представницима различитих животињских група, поред којих су морали да пронађу и закаче модел јајета за ону јединку која се размножава преко јајета у љусци. Остале групе су добиле сцене из Шестоднева на шест листова које су морали да повежу у тачан низ према опису из Библије. Са наставницима су заједнички пронашли све сличности оба учења о постанку живота, како би избегли даљу конфузију и несагласност приликом учења на ову тему. Овом часу су присуствовали чланови колектива, директор и стручни сарадници. Више телевизијских кућа су снимили импозантну изложбу у холу школе.

Вероучитељ Милан Милутиновић

 

Contact Us