Лист „Храм“ – број 8, септембар 2015. године

8_1

8_2

8_3

8_4