Лист „Храм“ број 12 – децембар 2015. године

12_1

12_2

12_3

12_4