Интегративна настава – тематски дан, ОШ “Браћа Вилотијевић“, Краљево

20170412_102016Школа данас жели да већину садржаја који су сведени само на учионицу и међусобну комуникацију, јасног разграничења између ученика и наставника, преусмери на иновативне облике рада. Предлог је да наставни предмети могу међусобним прожимањем садржаја, заједнички обрадити неку тематску област и применити другачије методе и амбијент. Интегративна настава, где више предмета учествује, може најбоље одговорити на овакав захтев.

Данас у нашој школи један посебан Тематски дан, био је посвећен Средњем веку, епохи Немањића, где су наставник Историје, Географије, Ликовне културе и вероучитељ кроз заједничку сарадњу и подршку директора школе, осмислили неколико сегмената из овог раздобља. Сами ученици учествовали су у делу везаном за средњовековно градитељство и живот кроз занате и упознавање културе живљења. На наш позив одазвали су се чланови удржења „Свебор“ , који су аутентичним костимима дочарали живот витеза, упознали ученике са начелима витештва и опремом која се тада користила. Наставници у костимима личности са двора су показали другу страну, непосредног приближавања гостима и ученицима, тако да је читаво поподне у нашој школи кроз додатне садржаје било учење и сазнавање на отвореном на сасвим другачији начин.

Неколико телевизијских кућа пренело је несвакидашњи Тематски час, изведен кроз интегративну наставу.

                              Вероучитељ Милан Милутиновић

ОШ „Браћа Вилотијевић“